program

 

in statu nascendi

„Jeden karabin – jeden głos”

  • Czynne prawo wyborcze tylko dla obywatela czynnego w obronie Ojczyzny – dobrego charakteru, zdrowego na umyśle posiadacza broni palnej.

Rodząc się zaciągasz dług wobec przodków. Spłacić go można jedynie płodząc i wychowując dzieci”

  • Bierne prawo wyborcze tylko dla rodzica co najmniej 2 dzieci posiadającego czynne prawo wyborcze.

Rodzina aby Polska trwała. Broń aby ją obronić.

 

W celu ochrony dziedzictwa genetycznego Polaków dopuszczalna imigracja spoza kręgu ludów europejskich nie może przekroczyć 1 promila populacji na 1 pokolenie (20 lat)

W celu ochrony dziedzictwa kulturowego wszelka imigracja ograniczona jest wyłącznie do chrześcijan.

 

„Nagi się rodzisz i nagi umierasz”

Dziedziczenie kapitału prowadzi do nierówności.

 

Zakaz działania organizacji wyznających zbrodnicze ideologie totalitarne: marksizmu, komunizmu i islamu.

Rozdział lewicy i państwa jest kluczowy dla żywotności duchowej, politycznej i gospodarczej Polski.

 

„Losowe miejsce przy korycie”

Do końca trwania tzw. „demokracji przedstawicielskiej” przedstawiciele Narodu będą wybierani losowo [spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze]

 

Deklaracja
Polska dla Polaków
Istnieją dwie płcie
Grawitacja działa niezależnie od tego czy w nią wierzysz czy nie

Istnieją dwie płcie: kobiety i mężczyźni

Kobiety są matkami a mężczyźni ojcami.

Gospodarka

Zrównoważony rozwój
Pełne zatrudnienie
Minimum [dochód podstawowy] wystarczający do zapewniania potrzeb socjalnych i bytowych – żywność [zrównożone dietetycznie minimum kaloryczne], mieszkanie
Obywatel jest zobowiązany do wykonywania weryfikowalnej, efektywnej i racjonalnej pracy na rzecz Państwa w określonym wymiarze.
Bezpłatna opieka medyczna

 

 

Wolność

 

Zakaz okaleczania genitaliów

Zakaz uboju rytualnego zwierząt oraz sprzedaży produktów z niego pochodzących

 

Podatki. Płatne w miejscu uzyskania przychodu.

 

Szkolne lektury obowiązkowe.

Władysław Studnicki. „Wobec nadchodzącej drugiej wojny światowej”